Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogezand-SappemeerStaatscourant 2016, 71324VergunningenOntwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning, Woortmansdijk 1, Westerbroek

Logo Hoogezand-Sappemeer

(uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:

-Woortmansdijk 1, 9608 TA, de bouw van een bedrijfswoning

Inzage

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van 29 december 2016 tot en met 8 februari 2017 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis.

Zienswijzen

U kunt van 29 december 2016 tot en met 8 februari 2017 een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van dit ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze (per brief of fax, niet per e-mail) kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u vóór 1 februari 2017 een afspraak maken met de Frontoffice, telefoonnummer (0598) 373567.

Informatie

Frontoffice, telefoonnummer (0598) 373567, e-mail: frontoffice@hoogezand-sappemeer.nl.