Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2016, 70170Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 december 2016, nr. E&K/1109291, houdende de benoeming van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en leden van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, vijfde en zesde lid, van het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog;

BESLUIT

Artikel 1

Te rekenen vanaf 23 december 2016 worden benoemd tot lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog voor een periode van drie jaren:

  • De heer dr. A. Hammerstein, tevens voorzitter

  • Mevrouw dr. G.N. Verschoor

  • De heer mr. J.H.W. Koster

Artikel 2

Te rekenen vanaf 23 december 2016 worden herbenoemd tot lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog voor een periode van twee jaren:

  • Mevrouw prof. dr. I.C. van der Vlies, tevens plaatsvervangend voorzitter

  • Mevrouw mr. H.M. Verrijn Stuart

Artikel 3

Te rekenen vanaf 23 december 2016 worden herbenoemd tot lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog voor een periode van één jaar:

  • De heer prof.dr. J.Th.M. Bank

  • De heer mr. P.J.N. van Os

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, wordt een afschrift gezonden aan belanghebbenden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker