Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 70170

Gepubliceerd op 22 december 2016 09:00Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 december 2016, nr. E&K/1109291, houdende de benoeming van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en leden van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, vijfde en zesde lid, van het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog;

BESLUIT

Artikel 1

Te rekenen vanaf 23 december 2016 worden benoemd tot lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog voor een periode van drie jaren:

  • De heer dr. A. Hammerstein, tevens voorzitter

  • Mevrouw dr. G.N. Verschoor

  • De heer mr. J.H.W. Koster

Artikel 2

Te rekenen vanaf 23 december 2016 worden herbenoemd tot lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog voor een periode van twee jaren:

  • Mevrouw prof. dr. I.C. van der Vlies, tevens plaatsvervangend voorzitter

  • Mevrouw mr. H.M. Verrijn Stuart

Artikel 3

Te rekenen vanaf 23 december 2016 worden herbenoemd tot lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog voor een periode van één jaar:

  • De heer prof.dr. J.Th.M. Bank

  • De heer mr. P.J.N. van Os

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, wordt een afschrift gezonden aan belanghebbenden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl