Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-11-2016 gepubliceerd door Medemblik. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2016-63555".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 130764 521541
Identifier stcrt-2016-63555
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 1687AA 7
Publicatiedatum 2016-11-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 63555
Publicerende organisatie Medemblik
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0420.129907-VA01
Straatnaam Oosteinderweg
Taal nl
Titel Medemblik, vaststelling bestemmingsplan De Eendragt / Besluit hogere waarde Wet geluidhinder
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Woonplaats Wognum