Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VughtStaatscourant 2016, 61828Overige mededelingen aan het wegverkeer1e herziening Verkeer en Vervoerplan 2014-2018 Vught

Logo Vught

1e herziening Verkeer en Vervoerplan

De gemeente heeft besloten om haar Verkeer en Vervoerplan 2014-2018 (VVP) op een aantal onderdelen te herzien. Deze 1e herziening van het VVP vloeit voort uit de ontwikkelingen rondom de rijksweg N65 en het spoor (PHS) in Vught.

 

Ter inzage

De stukken voor de 1e herziening VVP liggen op het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn de procedures 1a, 2 en 3 van toepassing (zie procedurekader) in de periode van 16-11-2016 t/m 28-12-2016.

 

Tekstuele toelichting 1e herziening Verkeer en Vervoerplan

Het Verkeer en Vervoerplan (VVP) 2014-2018 bevat de gemeentelijke visie en het beleid op het gebied van het lokale verkeer. De gemeenteraad heeft het VVP op 24 oktober 2013 vastgesteld.

De aanpak en aanpassingen van zowel het spoor als de N65 in Vught hebben gevolgen voor het gemeentelijk wegennet en de verkeersstromen. De beleidskaders uit het Verkeer en Vervoerplan zijn op hoofdlijnen nog steeds actueel, maar de toekomstige ingrepen aan weg en spoor leiden, op onderdelen, tot wijziging van het plan.

Voor de N65 hebben deze wijzigingen vooral te maken met het behoud van de aansluitingen Rembrandtlaan en Olmenlaan en de halve aansluiting Helvoirtseweg. Voor het spoor (PHS), gaat het met name om verandering van een aantal structuren (hoofdfietsnetwerk, routes hulpdiensten en de koppeling tussen de bus en de trein).

Om te beschikken over een actueel beleidsplan op de onderdelen van de Rijksinfra, is nu een 1e herziening van het Verkeer en Vervoerplan opgesteld. De 1e herziening ligt voor een periode van zes weken ter inzage.

 

 

Vught, 8-11-2016

Burgemeester en wethouders van Vught,

Namens deze:

Manager van de afdeling Realisatie en Beheer,

mevr. ing. A. Uzunić - Avdić