Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeStaatscourant 2016, 60278Ruimtelijke plannen[Ontwerpbestemmingsplan Cotherweg 25-29 in Langbroek]

Logo Wijk bij Duurstede

[Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Cotherweg 25-29, Langbroek’ met ingang van 10 november 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.Het ontwerpbestemmingsplan ‘Cotherweg 25-29, Langbroek’ voorziet in een planologisch-juridisch kader om de loods naast het kerkgebouw te slopen en daarvoor in de plaats een zaalruimte te realiseren (fase 1). Daarnaast wordt een mogelijk in de (verre) toekomst te realiseren uitbreiding van het kerkgebouw meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan (fase 2).

Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via de volgende websites:

https://www.wijkbijduurstede.nl/inwoners/bouwen-en-wonen/bestemmingsplannen/bp-gemeente-wijk-bij-duurstede.html

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0352.lbrcotherweg2529-bon1

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen (onder vermelding van zaaknummer 5399) worden gericht aan de gemeente Wijk bij Duurstede, t.a.v. team Leefomgeving, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Jan-Willem van den Bovenkamp van het team Leefomgeving, telefoon 0343-595 595. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.

]

[plaats] [datum ondertekening]

[functie][organisatie],

Namens deze:

[voornaam] [achternaam]