Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2016, 58453Ruimtelijke plannenRectificatie planidentificatienummer ontwerpbestemmingsplan Dieren-Zuid, locatie Zutphensestraatweg 20 te Dieren; gemeente Rheden

Logo Rheden

Op 19 oktober 2016 hebben burgemeester en wethouders van Rheden bekendgemaakt dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘Dieren-Zuid, locatie Zutphensestraatweg 20 te Dieren' en de daarbij behorende stukken voor eenieder ter inzage is gelegd.

In die bekendmaking is het planidentificatienummer waarmee kan worden gezocht op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, niet goed vermeld. Het juiste planidentificatienummer is NL.IMRO.0275.BPDZ2-ON01.

Omdat dit geen formeel gebrek is, blijft de oorspronkelijke inzagetermijn in stand.Het ontwerpbesluit, het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende documenten kunnen tot en met 30 november 2016 worden ingezien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg en in het servicecentrum aan het Ericaplein 5a te Dieren.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het bovengenoemde planidentificatienummer.

Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer I. Slager, telefoonnummer (026) 49 76 420.

De Steeg, 2 november 2016