Besluit houdende wijziging samenstelling van het Topteam Energie

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van het Instellingsbesluit topteams in de implementatiefase topsectorenbeleid;

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van 1 november 2016 wordt voor een periode van drie jaar en twee maanden tot lid van het Topteam Energie benoemd: dhr. mr. A.F. Gaastra, te Utrecht.

Artikel 2

Met ingang van 1 november 2016 wordt eervol ontslagen als lid van het Topteam Energie: dhr. drs. M.E.P. Dierikx, te Leidschendam.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan het Topteam Energie.

De Minister van Economische Zaken, namens deze: B. Leeftink directeur-generaal van Bedrijfsleven & Innovatie

Naar boven