Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-10-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Benoemingen en ontslagen en heeft als identifier "stcrt-2016-57348".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2016-57348
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-10-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 57348
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Benoemingen en ontslagen
Taal nl
Titel Besluit houdende wijziging samenstelling van het Topteam Energie
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties