Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2016, 57282VergunningenDe Roede 11 in Franeker

Logo Franekeradeel

Wij hebben op 27 oktober 2016 de volgende omgevingsvergunning verleend (uitgebreide procedure):

 

De Roede 11, 8801 RC Franeker: Het realiseren van een zonnepark met bijbehorende bouwwerken (registratienummer: O-2016-0077).

 

Heeft u vragen?

Voor informatie over de aanvraag of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte (telefoonnummer: 14 0517). Dit kan op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur.

 

U kunt deze vergunning bekijken

Dat kan bij het loket van de afdeling Ruimte (gemeentehuis) aan de Harlingerweg 18 in Franeker. U kunt de vergunning bekijken op werkdagen tussen 8:30 en 12:00 uur (op woensdag tot 16:30 uur).

 

Bent u het niet eens met een besluit over een vergunning?

Dan kunt u in beroep gaan. Doet u dat binnen zes weken na de datum van het besluit (verzenddatum). U stuurt uw beroepschrift naar de:

 

Rechtbank Noord Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen

 

In uw beroepschrift staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, (een kopie van) het besluit waar u het niet mee eens bent en waarom u het niet eens bent met dit besluit. U moet het beroepschrift ook ondertekenen.

 

Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat?

Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een beroepschrift heeft ingediend.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Rechtbank Noord Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.