Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BronckhorstStaatscourant 2016, 55179Ruimtelijke plannenBronckhorst, landelijk gebied, actualisatie vigerende bestemmingsplannen

Logo Bronckhorst

Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Bronckhorst en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 25 oktober t/m 5 december 2016 voor een ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op de actualisatie van de momenteel vigerende bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van de gemeente Bronckhorst. In dit nieuwe bestemmingsplan wordt de bestaande situatie vastgelegd en de bestemmingsregeling aangepast aan actuele inzichten en ontwikkelingen.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

 

 • 1.

  digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl (werkt alleen als u over een gml-viewer beschikt).

 • 2.

  op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. 

  U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl/actueel/bekendmakingen.

   

  Inloopdagen

  Ook tijdens de inloopdagen kunt u het plan inzien. Onze medewerkers staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Deze inloopdagen worden gehouden op:

   

  Woensdag 26 oktober in Het Anker (Grote zaal), J.F. Oltmansstraat 7 in Steenderen;

  Donderdag 27 oktober in De Korenaar (Kerkzaal), Dorpsstraat 85 in Halle;

  Dinsdag 1 november in Dorpscentrum (zaal rechts bij ingang), Raadhuisstraat 6 in Vorden;

  Woensdag 2 november in Gemeentehuis (zaal Steen/Toren), Elderinkweg 2, Hengelo;

  Donderdag 3 november in Dorpshuis De Ruimte, Dorpsstraat 22 in Hummelo.

   

  Alle inloopdagen vinden plaats tussen 16.00 en 20.00 uur.

   

  Zienswijze indienen?

  Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad. Zij die een zienswijze naar voren brengen worden op 15 of 19 december 2016 in de gelegenheid gesteld de zienswijze mondeling toe te lichten. Als u daarvan gebruik wilt maken dient u dat bij uw zienswijze te vermelden. Vervolgens wordt u over de exacte datum en tijdstip van de hoorzitting na 5 december 2016 geïnformeerd.