Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaassluisStaatscourant 2016, 5214VerkeersbesluitenGemeente Maassluis/Verkeersbesluit tijdelijke geslotenverklaring en verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats Koningshoek/UIT-16-25577/Z-15-15890

Logo Maassluis

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis;

conform artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd verkeersbesluiten te nemen;

overwegende:

dat van 27 maart 2016 tot en met 3 april 2016 op het evenemententerrein bij winkelcentrum Koningshoek de Paaskermis is;

dat de caravans van de exploitanten wederom op het parkeerterrein nabij NS station Maassluis-West worden gestald;

dat hierdoor tevens de twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zijn afgesloten, waardoor de bereikbaarheid van het openbaar vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking niet meer wordt gegarandeerd;

dat met het oog op een goed verloop van de Paaskermis het gewenst is in het belang van de verkeersveiligheid het parkeerterrein nabij winkelcentrum Koningshoek, zijde Merellaan deels af te sluiten evenals het parkeerterrein bij het NS Station Maassluis-West;

dat met het oog op de vrijheid van het verkeer het gewenst wordt geacht één algemene gehandicaptenparkeerplaats te verplaatsen naar de buitenrand van het parkeerterrein aan het NS Station Maassluis-West;

dat de parkeerterreinen Koningshoek in beheer zijn bij de gemeente;

dat overleg met de wijkpolitie Maassluis van de politieregio Rotterdam Rijnmond als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft plaatsgevonden;

dat gelet op artikel 37 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer een verkeersbesluit moet worden genomen voor de in artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer bedoelde tijdelijke plaatsing van verkeerstekens en het uitvoeren van tijdelijke maatregelen, indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregelen leiden van langere duur zijn dan vier maanden, dan wel zich regelmatig voordoen;

besluiten:

 • 1.

  door plaatsing van het verkeersbord C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, inhoudende gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, het parkeerterrein bij winkelcentrum Koningshoek, zijde Merellaan (zie tekening Kermisterrein) op 26 maart 2016 af te sluiten van 18:00 uur tot en met 3 april 2016 24:00 uur;

 • 2.

  door plaatsing van het verkeersbord C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, inhoudende gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, het parkeerterrein bij NS station Maassluis-West (zie tekening 2011-006-VG) op 25 maart 2016 af te sluiten tot en met 4 april 2016;

 • 3.

  door tijdelijke verplaatsing van het verkeersbord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, inhoudende gehandicaptenparkeerplaats, één algemene gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein bij NS station Maassluis-West te verplaatsen naar de buitenrand van het parkeerterrein (zie tekening VK-15-DO-006) van 23 maart 2016 tot en met 4 april 2016;

 • 4.

  dit besluit te publiceren op de in de gemeente gebruikelijke wijze, alsmede in de Staatscourant.

Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt, bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid tot het maken van eventuele bezwaren bij het college van burgemeester en wethouders.

Publicatiedatum: 1 februari 2016

Maassluis, 21 januari 2016

Burgemeester en wethouders van Maassluis,

Namens dezen,

Het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu,

ing. P.D. Verstoep