Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 51098Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Het Vierde Kwadrant in Kockengen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Het Vierde Kwadrant in Kockengen vanaf vrijdag 30 september tot en met donderdag 10 november 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Dit bestemmingsplan maak de bouw van maximaal 70 grondgebonden woningen mogelijk en de aanleg van 170 parkeerplaatsen. De woningen zijn zowel rijwoningen, twee-onder-een-kap als vrijstaande woningen. Van de woningen is 30% sociale woningbouw zoals vastgelegd in de Woonvisie. Van de 170 parkeerplaatsen worden er 130 aangelegd in de openbare ruimte en 40 op het bij de te bouwen woningen behorende eigen terrein.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BP4eKwadrantKKG-OW01) vanaf vrijdag 30 september raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 10 november 2016 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Inloop bijeenkomst

Op maandagavond 10 oktober 2016 is er van 19:30 - 21:00 uur in Zaal het Lokaal, Heicop 24C in Kockengen een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunt u bij verschillende tafels informatie krijgen over het woningbouwplan en het ontwerpbestemmingsplan.

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 30 september 2016 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u, onder vermelding van ‘Zienswijze Het Vierde Kwadrant, Z/15/51885‘, richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Op www.stichtsevecht.nl kunt u gebruik maken van een online zienswijze formulier. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de mevrouw S. Lutters (14 0346).