Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2016, 48901OverigBEKENDMAKING

Logo Drimmelen

Centrumplan Made

Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend dat de gemeenteraad op 8 september 2016 het Centrumplan Made heeft vastgesteld.

Het Centrumplan Made betreft een visie voor het centrumgebied van Made voor de komende 10 jaar met als doel de attractiviteit en de economische vitaliteit van het centrumgebied te versterken, zodat leegstand wordt voorkomen en bezoekers langer verblijven in het centrumgebied.

Belangrijke onderwerpen in het centrumplan zijn onder meer de concentratie van winkelvoorzieningen, aanpassing van verkeerssituaties en de inrichting van pleinen.

Het vastgestelde Centrumplan Made ligt vanaf vrijdag 23 september tot en met donderdag 3 november 2016 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made. U kunt het vastgestelde plan ook inzien via www.drimmelen.nl onder Made – Projecten in de openbare ruimte – Centrumplan Made.

Made, 22 september 2016

burgemeester en wethouders van Drimmelen

drs. C. Smits drs. G.L.C.M. de Kok

secretaris burgemeester