Publicatie Anterieure exploitatieovereenkomst

Logo Papendrecht

Het college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij met Aannemingsbedrijf Lagendijk B.V. op 25 augustus 2016 een Anterieure exploitatieovereenkomst ex artikel 6.24, lid 1 Wro heeft gesloten gericht op de bouw van twee vrijstaande woningen. De exploitatieovereenkomst heeft betrekking op het perceel ter plaatse van Westeind 45 te Papendrecht, kadastraal bekend gemeente Papendrecht, sectie A , nummers 7992 en 7993 (voorheen sectie A, nummer 6766).

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de exploitatieovereenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een ieder ter inzage. De zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst is gedurende de openingstijden in te zien bij de publieksbalie van het tijdelijk gemeentehuis, Ketelweg 42 te Papendrecht.

Naar boven