Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2016, 44021Overige mededelingen aan het wegverkeerVerkeersmaatregelen tijdens evenementen

Logo Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat in verband met de voorbereiding en de uitvoering van werkzaamheden voor de diverse festiviteiten rond de viering van “Alkmaars Ontzet” 2016 de navolgende verkeersmaatregelen van kracht zijn.

Noordhollands Kanaal

Enige hinder en/of oponthoud mogelijk op het Noord-Hollandskanaal tussen Tesselsebrug en Ringersbrug op 2016 tussen 09.00 en 17.00 uur in verband met demonstraties .

Enige hinder en/of oponthoud mogelijk tussen Tesselsebrug en Ringersbrug op zaterdag 8 oktober 2016 tussen 09.00 en 17.00 uur in verband met enige demonstraties;

Stremming van het Noord—Hollandskanaal voor alle scheepvaartverkeer tussen Tesselsebrug en Ringersbrug op zaterdag 8 oktober 2016 vanaf 21.00 uur tot 23:00 uur in verband met het afsteken van vuurwerk. Genoemde bruggen worden dan ook niet bediend.

De volgende straten en pleinen zullen in verband met openbare orde en veiligheid voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers worden afgesloten (bord C1), ook voor vergunninghouders en bevoorradingsverkeer.

 • -

  de Noorderkade tussen de Tesselsebrug en de Kwakelkade van woensdag 5 oktober van 13.00 tot zondag 9 oktober 08.00 uur;

 • -

  de Koorstraat tussen Lindegracht en Laat op vrijdag 7 oktober van 20.00 tot 22.00 uur;

 • -

  de Koorstraat tussen Lindegracht en Laat op zaterdag 8 oktober van 14.00 tot 24.00 uur

 • -

  de Marktstraat, Koningsstraat en Waagplein op vrijdag 7 oktober van 18.00 tot 21.00 uur;

 • -

  de Sportlaan op zaterdag 8 oktober van 06.00 tot 19.00 uur;

 • -

  de Kanaalkade tussen de Minnebroederstraat en de Gedempte Nieuwesloot op zaterdag 8 oktober vanaf 06.00 tot 24.00 uur;

 • -

  het Nassauplein op zaterdag 8 oktober van 08.00 uur tot 11.00 uur;

 • -

  het Kennemerpark op zaterdag 8 oktober van 12.00 uur tot 15.30 uur;

 • -

  het Waagplein op zaterdag 8 oktober van 07.00 uur tot 24.00 uur;

 • -

  het parkeerterrein (gedeeltelijk) nabij Het Sportpaleis aan de Terborchlaan van woensdag 5 oktober 07.00 uur tot maandag 10 oktober 12.00 uur.

De wegsleepregeling is van toepassing op genoemde straten en plein en geparkeerde auto’s moeten op de genoemde tijdstippen zijn verwijderd. Dit geldt ook voor belanghebbenden parkeren. De auto’s die daarna nog worden aangetroffen, kunnen in verband met veiligheidseisen worden weggesleept. Het wegsleeptarief is € 198,- incl. b.t.w. De rijbaan, parkeervakken en trottoirs van de hierboven genoemde straten en pleinen dienen vrijgehouden te worden van auto’s, uitstallingen en dergelijke.

Op zaterdag 8 oktober te 22.00 wordt er laag consumenten-vuurwerk afgestoken vanaf het Noordhollands Kanaal tussen politiebureau en Ringersbrug. Tijdens het afsteken van het vuurwerk is een gedeelte van de openbare verlichting in de omgeving uitgeschakeld.

In verband met de festiviteiten op zaterdag 8 oktober 2016 rijden veel bussen een aangepaste route.

 • -

  De stadslijnen 1, 4 en 5 rijden niet via de binnenstad. De tijdelijke route is via de Kennemersingel. Tijdens de optocht (14.30 tot 17.00 uur) kunnen de bovenstaande bussen en de lijnen 1, 2,4,5 en 163 tijdelijk niet van de Wilhelminalaan en de Kennemerstraatweg gebruik maken. Deze bussen rijden via de Westerweg, Prinses Julianalaan en de Willem de Zwijgerlaan. Houdt rekening met enige vertraging, de bussen moeten de optocht kruisen.

 • -

  Streeklijn 167. Tijdens de optocht ( 14.30 tot 17.00 uur) kan deze lijn tijdelijk niet van de Wilhelminalaan en de Kennemerstraatweg gebruik maken. De bus zal, komende vanaf station Alkmaar, rijden via de Bergerweg, Nicolaas Beetskade, Van Ostadelaan, Aert de Gelderlaan, Heilooër Tolweg en de Kennemerstraatweg. (door het Hoefplan).

 • -

  De lijnen; 3,4, 6, 10, 123, 129, 150, 160, 161, 250, 350, 351 rijden vanaf aanvang dienst tot einde dienst niet over de Kanaalkade maar via Overstad. (dus alle lijnen die normaal rijden via de Kanaalkade). De tijdelijke route is via de Tesselsebrug, Noorderstraat, Oosterwezenstraat, Kwakelkade en Noorderkade (Frieseweg) weer op route. Terug in omgekeerde volgorde. De vervangende haltes zijn op de Kwakelkade.

Voor meer informatie over de omleidingen van de bussen kan contact worden opgenomen met de klantenservice van Connexxion 0900-266 63 99 (lokaal tarief) of kijk op Connexxion.nl/klantenservice. Voor een persoonlijk reisadvies: 0900 9292 (€ 0,70 p/min).

Buiten de genoemde maatregelen kan het verkeer op diverse plaatsen in de stad voor korte of langere tijd hinder ondervinden als gevolg van de festiviteiten.

De parkeergarages De Vest, Karperton, Singelgarage, Kanaalschiereiland en Schelphoek zijn doorlopend geopend.

Met het oog op de bereikbaarheid van de binnenstad wordt verzocht fietsen zoveel mogelijk in de fietsenstallingen te plaatsen (kosteloos).

Bevoorrading van de binnenstad is op zaterdag 8 oktober 2016 niet mogelijk.

Voor een overzicht van de festiviteiten wordt verwezen naar het programma van de 8 October Vereeniging:www.8october.nl