Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2016, 43050Centraal Stembureau

Registratie aanduiding politieke groepering voor de Tweede Kamerverkiezing; BETER VOOR NEDERLAND #NEXIT

De Kiesraad heeft in zijn vergadering van 8 augustus 2016 op grond van artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door de Kiesraad bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduiding op verzoek van de desbetreffende groepering onder nummer 289 in te schrijven:

BETER VOOR NEDERLAND #NEXIT

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 8 augustus 2016

G.M.M. Blokdijk, vicevoorzitter Kiesraad