Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LisseStaatscourant 2016, 42395Overige mededelingen aan het wegverkeertijd. verkeersmaatregel Fantasy

Logo Lisse

30 km. gedeelte Stationsweg

Er wordt op de Stationsweg , het gedeelte vanaf de rotonde tot 100 meter ten westen van de Loosterweg zowel richting Lisse als richting Noordwijkerhout, 30 kilometer per uur in gesteld.

conform bijgevoegde tekening.

Verkeerslichten  

Er wordt een verkeerslicht op de Stationsweg geplaatst. Ter hoogte van de het kasteel.

Deze maatregelen worden getroffen om de verkeersveiligheid tijdens het druk bezochte evenement te vergroten. De bezoekers veilig over te laten steken en het doorgaande verkeer zo weinig mogelijk te hinderen. De bereikbaarheid voor hulpdiensten wordt hierdoor sterk verbeterd.  

 

Lisse, 3 augustus 2016

Burgemeester en wethouders van Lisse,

Namens deze:

T.P. Roersma