Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2016, 38796Vergunningenperceel ten zuidwesten van het adres De Roede 1 in Franeker, direct ten noorden van de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden (toekomstig adres: De Roede 11 in Franeker)

Logo Franekeradeel

Wij willen een besluit nemen over de volgende aanvraag (uitgebreide procedure):

 

Perceel ten zuidwesten van het adres De Roede 1 in Franeker, direct ten noorden van de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Franeker, sectie G, nummers 122, 180, 182 en 184 (toekomstig adres De Roede 11 in Franeker): Het realiseren van een zonnepark met bijbehorende voorzieningen en bouwwerken (registratienummer: O-2016-0077). 

 

Heeft u vragen?

Voor informatie over de aanvraag of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte (telefoonnummer: 14 0517). Dit kan op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur.

 

U kunt deze aanvraag en de ontwerpvergunning bekijken

Dat kan bij het loket van de afdeling Ruimte (gemeentehuis) aan de Harlingerweg 18 in Franeker. U kunt de vergunning bekijken op werkdagen tussen 8:30 en 12:00 uur (op woensdag tot 16:30 uur). Tussen 22 juli 2016 en 1 september 2016 liggen de volgende stukken voor u klaar:

 • 1.

  aanvraag omgevingsvergunning

 • 2.

  ontwerpbesluit

 • 3.

  stukken en informatie over de aanvraag en het ontwerpbesluit 

   

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit?

U kunt tegen de aanvraag of het ontwerpbesluit geen beroep instellen. Dat kan pas als wij hierover een besluit hebben genomen. U kunt alleen beroep instellen tegen het besluit als u uw mening heeft gegeven over het ontwerpbesluit. Wij moeten met uw reactie rekening houden als wij een besluit nemen over de aanvraag. U leest hierna hoe u uw mening kunt geven. 

U kunt uw mening geven

Doet u dat uiterlijk 1 september 2016. U kunt op twee manieren reageren:

 • 1.

  in een brief

 • 2.

  in een gesprek

U stuurt uw brief naar burgemeester en wethouders, Postbus 58, 8800 AB FRANEKER. U heeft liever een gesprek? Dan kunt u bellen met de ambtenaar die de aanvraag behandelt (telefoonnummer: 14 0517, op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur). Met hem of haar kunt u een afspraak hiervoor maken.