Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2016, 37629OverigBEKENDMAKING

Logo Drimmelen

Nota Woningbouwprogramma 2016-2024 , gemeente Drimmelen

Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend dat de gemeenteraad op 30 juni 2016 de Nota Woningbouwprogramma 2016-2024 heeft vastgesteld.

 

Met de Nota Woningbouwprogramma 2016-2024 wordt aan de hand van een omschrijving van het landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid de planning van de woningbouwontwikkelingen binnen onze gemeente bepaald voor de periode tot en met 2024.

In deze planning wordt ingezet op de bouw van woningen binnen het bestaand stedelijk gebied en herstructurering en transformatie van vrijkomende percelen. Het benutten van uitbreidingslocaties zal voornamelijk na 2024 plaatsvinden.

 

De vastgestelde Nota Woningbouwprogramma 2016-2024 ligt van 22 juli tot en met 1 september 2016 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made. U kunt de nota ook inzien via www.drimmelen.nl onder Wonen - Wonen en Leven - Wonen.

 

Made, 21 juli 2016

burgemeester en wethouders van Drimmelen

 

drs. C. Smits drs. G.L.C.M. de Kok

secretaris burgemeester