Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)Staatscourant 2016, 35103Besluiten van algemene strekking

Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

  • 1. Vast te stellen het Algemeen Interventiebeleid NVWA, dat een beschrijving bevat van het beleid dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toepast om geconstateerde overtredingen van wet- en regelgeving tijdens toezicht, keuring, inspectie en productonderzoek te doen opheffen en herhaling ervan te doen voorkomen.

  • 2. Het Algemeen Interventiebeleid NVWA ligt ter inzage bij de NVWA en kan geraadpleegd worden op www.nvwa.nl

  • 3. Het Algemeen Interventiebeleid NVWA vervangt met ingang van 1 juli 2016 het op 13 december 2013 vastgestelde algemene interventiebeleid.

  • 4. Er geldt een overgangsregeling voor het specifiek interventiebeleid dat nog niet is aangepast voor dit nieuwe Algemeen Interventiebeleid.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, voor deze, H. Paul inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

TOELICHTING

Het algemene interventiebeleid NVWA is aangepast op grond van het NVWA toezichtkader (zie Kamerstukken 33 835 nr 15, dd 21-10-2015). Voor specifieke toezichtsdomeinen wordt specifiek interventiebeleid geformuleerd. Voor zover het interventiebeleid niet is gespecificeerd in specifiek interventiebeleid, is het Algemeen Interventiebeleid NVWA van toepassing.