Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 300Ruimtelijke plannen

Ontwerpwijzigingsplan Ecologische verbindingszone Bijleveld in Kockengen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Ecologische verbindingszone (Evz) Bijleveld vanaf vrijdag 8 januari tot en met donderdag 18 februari 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit plan ondersteunt gemeente Stichtse Vecht het initiatief van de provincie Utrecht om natuurgebieden met elkaar te verbinden door de aanleg van een Evz. Het college maakt gebruik van de in het bestemmingsplan Landelijk Gebied West vastgelegde bevoegdheid de bestemming van enkele percelen te wijzigen van ‘agrarisch’ in ‘natuur’. Deze worden dan zo ingericht dat dieren en planten zich kunnen verplaatsen tussen natuurgebieden zoals Armenland Ruwiel in Groot Wilnis-Vinkeveen en polderreservaat Kockengen.

Inzien

U kunt het ontwerpwijzigingsplan (NL.IMRO.1904.WPEVZBijleveldKKG-OW01) vanaf vrijdag 8 januari 2016 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag18 februari 2016 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur) en het Servicepunt Beek en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de Vecht (maandag t/m donderdag van 13:00 tot 16:00 uur).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 8 januari 2015 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgermeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen onder vermelding van ‘zienswijze Evz Bijleveld, Z/14/39745’. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan mevrouw A. Havermans (14 0346).