Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 26001Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning Maarsseveensevaart 11 in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 20 mei tot en met donderdag 30 juni 2016 de verleende omgevingsvergunning Maarsseveensevaart 11 in Maarssen ter inzage ligt.

Inhoud

Het betreft het legaliseren van de uitbreiding van een schuur, voornamelijk de goot- en bouwhoogte betreffend, in afwijking van een verleende omgevingsvergunning.

Inzien

U kunt de verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.1904.OVMaarssvnvrt11MRS-VG01) vanaf vrijdag 20 mei 2016 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer N. Puyan (14 0346).

Reageren

Tegen deze beschikking kunt u vanaf vrijdag 20 mei binnen 6 weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarnaast kunt u, indien u van mening bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.