Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 2487Ruimtelijke plannen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Nigtevechtseweg 64 in Vreeland, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 22 januari tot en met donderdag 3 maart 2016 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Nigtevechtseweg 64 in Vreeland ter inzage ligt. Voor de voorbereiding van de beschikking op deze aanvraag wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd en gebruik gemaakt van een door de gemeenteraad op 22 november 2011 vastgestelde lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (VVGB) hoeft te worden afgegeven.

Inhoud

Met deze omgevingsvergunning wordt de bouw van een woning en de aanleg van een uitrit mogelijk gemaakt.

Inzien

U kunt het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1904.OVNvechtsewg64VLD-OW01) vanaf vrijdag 22 januari 2016 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 22 januari 2016 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u contact opnemen met heer J. Gijsen (14 0346).