Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 23558Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan CSV-locatie Vreeland 2016, Sichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan CSV-locatie Vreeland 2016 vanaf vrijdag 6 mei tot en met donderdag 16 juni 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Het plan betreft het planologisch mogelijk maken van 12 (starters)koopwoningen op het voormalige terrein van de Christelijke Basisschool Vreeland.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan CSV-locatie Vreeland 2016 (NL.IMRO.1904.BPVreelandCSV-OW02) is vanaf vrijdag 6 mei digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak in te zien tot en met donderdag 16 juni 2016 bij het Omgevingsloket van gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Inloopavond

Op woensdag 18 mei 2016 is er van 20:00 – 21:30 uur een inloopavond in het Dorpshuis Vreeland (Fetha 16). Op deze avond beantwoorden wij uw vragen over het bestemmingsplan. U kunt op ieder moment binnenlopen en aanmelden is niet nodig.

Reageren

Vanaf vrijdag 6 mei tot en met donderdag 16 juni is het mogelijk schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u, o.v.v. ‘zienswijze CSV-locatie Vreeland 2016, Z/15/51969’, richten aan burgermeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met Hugo Steutel of Jacqueline Martens (14 0346).