Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelStaatscourant 2016, 2285Instelling gemeenschappelijke regelingen

Colleges en burgemeesters van Maasdriel en Zaltbommel – Opheffen gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Bommelerwaard

Logo Zaltbommel

 

De colleges en de burgemeesters van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel;

 

gelet op de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Bommelerwaard; en

de op 10 en 17 december 2015 verleende toestemming door de gemeenteraden van Zaltbommel en Maasdriel

 

b e s l u i t e n :

 

de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Bommelerwaard met ingang van 1 januari 2016 op te heffen.

 

 

Aldus besloten op 15 december 2015

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL,

de secretaris,

de burgemeester, 

drs. L.H. Derksen

A.van den Bosch

 

 

DE BURGEMEESTER VAN ZALTBOMMEL,

 

A. van den Bosch

 

 

Aldus besloten op 1 december 2015

 

Het college van Maasdriel,

de secretaris,

de burgemeester, 

mr. ing. A.P.J.M. de Jong

H.van Kooten

 

 

De burgemeester van Maasdriel

 

H. van Kooten