Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 22171Ruimtelijke plannenVoorontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Rondom de Vecht, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan Landelijk gebied Rondom de Vecht vanaf vrijdag 29 april tot en met donderdag 9 juni 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Het plangebied van het bestemmingsplan Landelijk gebied Rondom de Vecht omvat het buitengebied dat is gelegen tussen de kernen Breukelen en Maarssen en een klein deel van de bebouwde kom van Breukelen. Het bestemmingsplan is een herziening van het geldende bestemmingsplan Landelijk gebied Rondom de Vecht (januari 2006) en de partiële herziening (24 november 2009) en de eerste (april 2009) en tweede (november 2012) partiële herziening van bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht. Vergunde ontwikkelingen worden in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen.

Inzien

U kunt het voorontwerp (NL.IMRO.1904.BPRondomdeVechtLGB-VO01) vanaf vrijdag 29 april raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 9 juni 2016 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur).

Inloopavond

Op 12 mei 2016 is er van 20:00 – 21:30 uur een inloopavond in het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor in Maarssen, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Op deze avond kunt u vragen stellen over het bestemmingsplan.

Reageren

U kunt vanaf 29 april 2016 gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling een inspraakreactie kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie kun u onder vermelding van ‘Z/16/56696 LG rondom de Vecht’ richten aan burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Mondeling kunt u uw inspraakreactie kenbaar maken aan de heer T. Verkammen (14 0346).