Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2016, 20840VergunningenM.e.r. beoordelingsbesluit

Logo Franekeradeel

Wij hebben op 15 april 2016 besloten dat voor het volgende project geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken.

 

Hearewei 19 in Pietersbierum: het uitbreiden van de vleeskuikenhouderij.

 

De voorgenomen verandering bestaat uit het uitbreiden van een bestaande vleeskuikenhouderij door het realiseren van twee nieuwe stallen (nummers 3 en 4) voor het houden van 85.000 vleeskuikens. Daarnaast wordt het huisvestingssysteem in de bestaande stallen (nummer 1 en 2) aangepast. Na realisatie van de uitbreiding worden binnen de inrichting 133.612 vleeskuikens gehouden.

 

Heeft u vragen?

Voor informatie over de aanvraag of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte 14 0517. Dit kan op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur.

 

Bent u het niet eens met het besluit?

Tegen dit besluit staat geen afzonderlijk bezwaar- of beroep open. Dit omdat er sprake is van een voorbereidingsbeslissing als bedoeld in artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunnen in de procedure omtrent de omgevingsvergunning aangevoerd worden.