Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertStaatscourant 2016, 20509Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Lochtstraat 7 en Kapelstraat 15 te Stramproy’, Weert

Logo Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 21 april 2016 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 1 juni 2016, bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Lochtstraat 7 en Kapelstraat 15 te Stramproy’ met bijbehorende toelichting en het ontwerp vaststellingsbesluit. Het bestemmingsplan omvat een gefaseerde verplaatsing van de veehouderijactiviteiten van de locatie Lochtstraat 7 naar de Kapelstraat 15, waarbij na beëindiging van de veehouderijactiviteiten op de locatie Lochtstraat 7 een woonbestemming wordt gerealiseerd.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPKapelstraat15-ON01.

Het plan is digitaal raadpleegbaar via: www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan kunnen door een ieder gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij de gemeenteraad, Postbus 950 te 6000 AZ Weert. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wenst te brengen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 232.

 

Weert, 20 april 2016

 

Burgemeester en wethouders van Weert,

de secretaris, de burgemeester,