Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwStaatscourant 2016, 20390OverigTervisielegging vastgestelde welstandsnota ‘Beeldkwaliteitsplan Maasresidence Thorn 2016’ te Thorn / Maasgouw

Logo Maasgouw

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit d.d. 7 april 2016 de welstandsnota ‘Beeldkwaliteitsplan Maasresidence Thorn 2016’ heeft vastgesteld.

 

De gemeenteraad heeft d.d. 11 februari 2015 de welstandsnota ‘Beeldkwaliteitsplan Maasresidence Thorn’ vastgesteld. Deze nota wordt gebruikt als kader voor de welstandsbeoordeling van bouwplannen, bijvoorbeeld bij de aanvragen van omgevingsvergunningen. Bij de uitwerking van de bouwplannen binnen het project Maasresidence Thorn is gebleken dat op enkele onderdelen wijzigingen gewenst zijn, die leiden tot een betere kwaliteit, maar die wel afwijken van de kaders in de welstandsnota ‘Beeldkwaliteitsplan Maasresidence Thorn’.

 

De actualisatie van de welstandsnota ‘Beeldkwaliteitsplan Maasresidence Thorn’ door vaststelling van de welstandsnota ‘Beeldkwaliteitsplan Maasresidence Thorn 2016’ sluit aan bij het bestemmingsplan ‘Maasresidence Thorn’, dat in februari 2015 voor het project Maasresidence Thorn is vastgesteld. De actualisatie van de welstandnota heeft geen gevolgen voor het bestemmingsplan. Het plangebied van voornoemd bestemmingsplan is gelegen ten zuidoosten van de kern Thorn. De locatie van het te realiseren vakantieresort wordt aan de west,- zuid,- en oostzijde omringd door de waterplas de Grote Hegge, het uitloopgebied van de kern Thorn aan de noodwestzijde en de weg Meers aan de noordzijde.

 

De welstandsnota ‘Beeldkwaliteitsplan Maasresidence Thorn 2016’ kan vanaf heden worden ingezien in de informatieruimte van het Publiekscentrum van het gemeentehuis, Markt 36 te Maasbracht (op werkdagen, tijdens de openingstijden van het Publiekscentrum, behalve tijdens de avondopenstelling). Daarnaast is de notitie langs elektronische weg beschikbaar en wel via www.gemeentemaasgouw.nl. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen de vaststelling van de welstandsnota ‘Beeldkwaliteitsplan Maasresidence Thorn 2016’.

 

Maasbracht, 20 april 2016

Burgemeester en wethouders van Maasgouw