Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 18849Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Herontwikkeling bibliotheek Bisonspoor te Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 15 april tot en met donderdag 26 mei 2016 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Herontwikkeling bibliotheek Bisonspoor te Maarssen en de door de gemeenteraad afgegeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage liggen.

Inhoud

Herontwikkelen van Bisonspoor 1161 in Maarssen met als doel het realisering van een parkeergarage en 60 appartementen. Het zijn appartementen in de categorie goedkope huur met een gemiddelde oppervlakte van 75 m².

Inzien

U kunt het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1904.OVBisonspr1161MRS-OW01) vanaf vrijdag 15 april 2016 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak (14 0346) inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 15 april 2016 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak maken met mevrouw J. van den Bosch (14 0346).