Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2016, 18115Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 4 april 2016, nr. 746656, houdende wijziging van verschillende regelingen met betrekking tot de staatscommissie Herijking ouderschap ter verlenging van haar opdracht

De Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

ARTIKEL I

In artikel 4, eerste lid, en artikel 6 van de regeling van 28 april 2014, nr. 512296, houdende instelling van een staatscommissie Herijking ouderschap, wordt ‘1 mei 2016’ telkens vervangen door: 1 januari 2017.

ARTIKEL II

In artikel 4 van de regeling van 28 april 2014, nr. 512297, houdende benoeming van de leden van de staatscommissie Herijking ouderschap en toekenning van een vergoeding aan die leden, wordt ‘1 mei 2016’ vervangen door: 1 januari 2017.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 30 april 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

TOELICHTING

Per 1 mei 2014 is de Staatscommissie Herijking ouderschap ingesteld. De staatscommissie heeft tot taak1 de regering te adviseren over de wenselijkheid van wijziging van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten in verband met de hierna volgende onderwerpen:

  • a. het ontstaan van juridisch ouderschap, zoals vormgegeven in het huidige afstammingsrecht;

  • b. meerouderschap en meeroudergezag;

  • c. draagmoederschap.

Blijkens het instellingsbesluit dient het advies van de Staatscommissie voor 1 mei 2016 gereed te zijn. Naar verluidt verlopen de werkzaamheden van de Staatscommissie voorspoedig. De datum van 1 mei blijkt evenwel, gelet op de complexiteit van de opdracht, niet haalbaar. Daarom wordt het mandaat van de Staatscommissie verlengd tot en met 31 december van dit jaar. Dat geeft de Staatscommissie de gelegenheid om haar advies met de benodigde aandacht en zorgvuldigheid af te ronden. De verwachting is dat het rapport van de Staatscommissie in de tweede helft van 2016 zal worden aangeboden en openbaar zal worden gemaakt.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


X Noot
1

Artikel 2 van de Regeling van 28 april 2014, nr. 512296, houdende instelling van een staatscommissie Herijking ouderschap.