Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 17901Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan De Molenpolder, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan De Molenpolder in Tienhoven vanaf vrijdag 8 april tot en met donderdag 19 mei 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Gebruikmakend van een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan Maarsseveenseplassen verleent het college van gemeente Stichtse Vecht onder strikte voorwaarden medewerking aan het streven van de bewoners van recreatiewoningen in De Molenpolder, Westbroekse Binnenweg 42 in Tienhoven, de bestemming ‘Wonen’ te verwerven voor het recreatiepark. Daarmee wordt permanente bewoning van de recreatiewoningen legaal.

Inzien

U kunt het ontwerpwijzigingsplan De Molenpolder (NL.IMRO.1904.WPMolenpolder-OW01) vanaf vrijdag 8 april raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 19 mei 2016 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 8 april 2016 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u, o.v.v. ‘zienswijze De Molenpolder, Z/14/32471’, richten aan burgermeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de heer T.V van Es of de heer S.J. Haak (14 0346).