Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2016, 15982Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan Speelveld 5, Alphen

Logo Alphen-Chaam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend, dat met ingang van dinsdag 29 maart 2016 tot en met maandag 9 mei 2016, voor eenieder ter inzage ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Speelveld 5’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO. .1723.BPSpeelveld5-VO01met de bijbehorende bestanden. Dit voorontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Speelveld 5 te Alphen en betreft het voornemen van ENEXIS om een nieuw 10kV transformatorstation/verdeelstation te bouwen voor de uitbreiding van de transportcapaciteit voor elektriciteit. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode voor eenieder digitaal ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl. Indien u gebruik wilt maken van een niet-digitale inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 013-5086666 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA te Alphen. Voor algemene vragen kunt u met afspraak terecht bij de frontoffice vergunningverlening, voor specifieke vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, mevrouw I. de Roij, tel.: 088 - 38 21 091.