Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2016, 1564Benoemingen en ontslagen

Terugtreding lid van de raad van toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten

De Minister van Financiën deelt hierbij mede dat hij het verzoek van mevrouw A. van Gaal om per 1 januari 2016 terug te treden als lid van de raad van toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten, bij besluit van 8 januari 2016 heeft gehonoreerd.