Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-03-2016 gepubliceerd door Goeree-Overflakkee. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2016-15330".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DC.type bestemmingsplan
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Gemeentenaam Goeree-Overflakkee
Identifier stcrt-2016-15330
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-03-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 15330
Publicerende organisatie Goeree-Overflakkee
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.1924.NieuweTonge2013-BP40
Taal nl
Titel Gemeente Goeree-Overflakkee - Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nieuwe-Tonge
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken