Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2016, 14241VerkeersbesluitenGemeente Ede - instellen tijdelijke verkeersmaatregelen voor de Giro d'Italia 2016 - Ede en Bennekom

Logo Ede

837866

College van Burgemeester en Wethouders

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De Giro d'Italia is een internationale, jaarlijks terugkerende wielerwedstrijd die grotendeels plaatsvindt in Italië. Deze meerdaagse wielerkoers bestaat uit verschillende etappes die voor een klein deel buiten Italië worden verreden. Dit jaar, in mei 2016, start de Giro d'Italia in Nederland. De eerste drie etappes van de Giro d'Italia worden op 6 tot en met 8 mei 2016 verreden in Gelderland. De provincie Gelderland en drie gemeenten Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen werken samen aan een succesvolle start van deze Giro 2016 in Gelderland. Het parcours van de etappes 2 en 3 leidt deels over wegen die in beheer zijn bij de gemeente Ede. Op zaterdag 7 mei wordt etappe 2 verreden, vanuit Arnhem via de Veluwe en de Rivierenland naar Nijmegen. Op 8 mei start etappe 3 in Nijmegen en rijdt het peleton via de Achterhoek en de Veluwezoom naar Arnhem. Om de koers veilig te laten verlopen en voor de veiligheid en de doorstroming van het overig verkeer rond de route, worden diverse kortdurende verkeersmaatregelen getroffen. Daarbij wordt de bereikbaarheid van het parcours en de omliggende bestemmingen zo optimaal mogelijk gehouden. Gezien de impact van de benodigde maatregelen wordt een verkeersbesluit genomen voor de volgende tijdelijke maatregelen: het afsluiten van het parcours van etappe 2 en 3 (in deeltrajecten), het afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer van de toeleidende wegen die aansluiten op de route van beide etappes en het instellen van een parkeerverbod op delen van het parcours. Het verkeersbesluit betreft enkel de genoemde maatregelen op en rond het wielerparcours. Het instellen en vaststellen van de routes van de etappes van de Giro zijn geen onderdeel van het verkeersbesluit.

BESLUIT

De volgende tijdelijke verkeersmaatregelen in te stellen:

- door het plaatsen van borden model C01 van het RVV 1990 met hekken en/of inzet van verkeersmaatregelen, de volgende trajecten van het gemeentelijke wegennet af te sluiten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, voor een periode van circa drie uur, zoveel korter als mogelijk is of zoveel langer als noodzakelijk, in het weekend van 7 en 8 mei 2016: de Raadhuisstraat, Klinkenbergerweg, Bennekomseweg te Ede en de Edeseweg, Molenstraat, Commandeursweg en Kierkamperweg te Bennekom;

- door het plaatsen van borden model E01 van het RVV 1990 met onderbord met vermelding van de tijd(speriode), een parkeerverbod in te stellen op de volgende trajecten, in het weekend van 7 en 8 mei: de Raadhuisstraat, Klinkenbergerweg, Bennekomseweg e Ede en Edeseweg, Molenstraat, Commandeursweg en Kierkamperweg te Bennekom;

- door plaatsing van borden model C01 van het RVV 1990 en inzet van verkeersregelaars, de volgende trajecten van het gemeentelijke wegennet af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, voor een periode van circa drie uur, zoveel korter als mogelijk is of zoveel langer als noodzakelijk, in het weekend van 7 en 8 mei 2016: de Raadhuisstraat, Klinkenbergerweg, Bennekomseweg te Ede en de Edeseweg, Molenstraat, Commandeursweg en Kierkamperweg te Bennekom.

Te r inzage

Het besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 11 69 854.

Ede, 14 maart 2016

Burgemeester en Wethouders

Namens deze,

Harriette Campen

afdeling Beleid Infrastructuur & Milieu

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met Kevin Jacobs, (0318) 680 391, voor uitleg over het besluit. Bezwaar maakt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. U doet dit door het formulier bezwaarschrift indienen in te vullen op www.ede.nl/bezwaarmaken onder het tabblad aanvragen. U mag ook een brief sturen. Als u de brief stuurt, wilt u dan de volgende punten vermelden?

- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

- de datum waarop u uw brief schrijft;

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

- het zaaknummer of voeg een kopie van het besluit bij;

- uw handtekening.

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar behandeld is. Na afloop van de bezwaarprocedure hoort u of het besluit wijzigt. Kunt u niet zo lang wachten? Dan kunt u de Rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening vragen. Als de rechtbank u verzoekt toewijst, dan worden de gevolgen van het besluit opgeschort. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.