Gewijzigd Ontwerptracébesluit Verbreding A9 Badhoevedorp – Holendrecht, ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ter inzage van 18 maart tot en met 28 april 2016

De minister van Infrastructuur en Milieu stelde het Tracébesluit A9 Badhoevedorp – Holendrecht (Amstelveen) vast in maart 2011, als onderdeel van de weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere. Dit Tracébesluit hield onder andere de ondertunneling van de A9 bij Amstelveen in. De gemeente Amstelveen zou voor een groot deel aan deze tunnel meebetalen, maar door de financiële crisis bleek dit voor Amstelveen toch niet haalbaar. Na overleg met de betrokken partijen is de stroomlijnovereenkomst opengebroken en is gewerkt aan een alternatieve oplossing die ook de bereikbaarheid en leefbaarheid in de omgeving verbetert. De weg komt dieper te liggen, de aansluiting bij de Keizer Karelweg blijft in stand en er komen 2 overkappingen en nieuwe verbindingen voor fietsers en voetgangers. Als gevolg daarvan is een wijziging noodzakelijk van het vastgestelde Tracébesluit van 2011.

Nieuw Ontwerptracébesluit

De wijzigingen in het Tracébesluit staan in een nieuw Ontwerptracébesluit (2016). De minister van Infrastructuur en Milieu heeft dit onlangs ondertekend. In het gewijzigde Ontwerptracébesluit zijn de plannen voor de verbrede A9 in de omgeving van Amstelveen in detail uitgewerkt. Naast de exacte ligging van dit weggedeelte is ook aangegeven hoe het wordt ingepast in landschap en omgeving. Tevens staan in het Ontwerptracébesluit de effecten die worden voorzien op luchtkwaliteit en geluidsoverlast en de maatregelen die daartegen genomen worden.

Inzien

Het gewijzigde Ontwerptracébesluit A9 Badhoevedorp – Holendrecht (Amstelveen) ligt met de andere relevante documenten ter inzage. Dit is een formeel participatiemoment dat de procedure volgt zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht. Vanaf 18 maart 2016 kunt u de documenten downloaden op de website van de directie Participatie: www.platformparticipatie.nl. Bovendien liggen de documenten vanaf die datum zes weken ter inzage op de volgende locaties:

  • Raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen.

  • Provincie Noord-Holland, Houtplein 33, Haarlem.

  • Rijkswaterstaat Noord-Holland, Toekanweg 7, Haarlem.

  • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam.

  • ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag.

Uw mening geven

Iedereen kan van 18 maart tot en met 28 april 2016 (zes weken) reageren op de documenten. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het Ontwerptracébesluit. Dat kunt u doen aan de hand van de volgende vragen:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in het Ontwerptracébesluit of de andere documenten?

  • Zijn er naar uw oordeel belangen over het hoofd gezien?

  • Wordt u geraakt in uw belang?

We ontvangen uw gemotiveerde zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via het zienswijzeformulier op www.platformparticipatie.nl. Zodra uw zienswijze is ontvangen, ontvangt u daarvan een bevestiging. U kunt uw mening ook op schrift zetten. In dat geval stuurt u uw brief, met vermelding van ‘zienswijze project A9 Badhoevedorp – Holendrecht (Amstelveen)’ naar de directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Zodra de schriftelijk ingediende zienswijze is ontvangen, verstuurt de directie Participatie een ontvangstbevestiging. U kunt uw mening ook mondeling doorgeven. Dit kan door tijdens kantooruren te bellen naar 070 456 89 99 of tijdens een van de informatiebijeenkomsten.

Informatiebijeenkomsten

We organiseren tijdens de inzageperiode vier informatiebijeenkomsten die steeds gehouden worden in de bovenfoyer van de schouwburg Amstelveen van 19.00 uur tot 21.30 uur. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden op dinsdag 22 maart, donderdag 24 maart, maandag 4 april en maandag 11 april 2016. Tijdens deze bijeenkomsten komt u meer te weten over het project en de procedure en is er gelegenheid om vragen te stellen. Op alle avonden is er iemand van directie Participatie aanwezig voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

Vervolg

De ingediende zienswijzen worden geanalyseerd en meegenomen in het Tracébesluit dat naar verwachting medio 2017 wordt vastgesteld. Alleen degene die een zienswijze heeft ingediend bij het gewijzigde Ontwerptracébesluit kan in beroep gaan tegen het Tracébesluit.

Meer informatie

Op https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl staat alle actuele informatie over de weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere waarvan het project deel uitmaakt. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de informatielijn van Rijkswaterstaat 0800 8002 (gratis) of mailen naar a9badhoevedorp-holendrecht@rws.nl.

Meer informatie over de procedure vindt u op www.platformparticipatie.nl. Met vragen hierover kunt u bellen naar +31 (0) 70 456 89 99.

Naar boven