Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Capelle aan den IJsselStaatscourant 2015, 9384Instelling gemeenschappelijke regelingen
Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam
Logo Capelle aan den IJssel
 
De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
overwegende:
 • -
  dat door de in werking treding van de Wet afschaffing plusregio's de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam door haar deelnemers kan worden opgeheven;
 • -
  dat in artikel 54, tweede lid, gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam is bepaald 'de opheffing wordt van kracht op 1 januari, volgend op de datum waarop de opname in het van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, als bedoeld in artikel 109 van de Wet, heeft plaatsgevonden, tenzij het algemeen bestuur een later tijdstip heeft bepaald'
 • -
  dat deze datum niet gehaald gaat worden gelet op de besluitvorming in de Eerste Kamer ten aanzien van het wetsvoorstel Afschaffing plusregio's;
 • -
  dat het niet wenselijk is dat door dit lid de opheffing pas op 1 januari in het daarop volgende kalenderjaar kan plaatsvinden;
gelet op artikel 53 van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam;
gelet op artikel 109 van de wet gemeenschappelijke regelingen;
gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van 10 december 2014;
besluit:
in te stemmen met de hierna volgende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam:
artikel 54, tweede lid, gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam wordt gewijzigd en luidt als volgt:
De opheffing wordt van kracht op 1 januari of 1 juli, volgend op de datum waarop de opname in het register van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, als bedoeld in artikel 109 van de Wet, heeft plaatsgevonden, tenzij het algemeen bestuur een later tijdstip heeft bepaald.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 februari 2015