Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Nautisch Beheer NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2015, 8641Bekendmakingen aan de scheepvaart

Bekendmaking CNB 2015-021: Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied 2015

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied maakt namens de Colleges van burgemeester en Wethouders van de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad bekend dat het Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied is goedgekeurd door de Minister van Infrastructuur en Milieu bij schriftelijk besluit van 13 maart 2015 en per 1 april 2015 in werking zal treden.

Het ontwerp Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied heeft vanaf eind december 2014 ter inzage gelegen, waardoor aan de vereiste periode van ter inzage legging van minimaal 6 weken is voldaan.

Er zijn géén zienswijzen op het ontwerp ingediend. Het Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied is door of namens de havenbeheerders in het Noordzeekanaalgebied, ingevolge het Havenafvalplan de Colleges van burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad ten opzichte van het ontwerpplan ongewijzigd vastgesteld en op 02 maart 2015 ter goedkeuring aangeboden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu.

De integrale tekst van het Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied is te vinden op de website van het Havenbedrijf Amsterdam; www.portofamsterdam.nl onder het hoofdstuk scheepvaartwetgeving.