Logo Rotterdam
Informatiebijeenkomst bestemmingsplan ‘Blijdorpsepolder’, Rotterdam

Op dinsdag 24 maart 2015 organiseert de gemeente Rotterdam een informatiebijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan “Blijdorpsepolder” dat momenteel voor een ieder ter inzage ligt.

Zoals eerder bekend gemaakt in deze krant, kunnen met betrekking tot dit ontwerpbestemmingsplan tot en met 9 april 2015 zienswijzen worden ingediend.

De informatiebijeenkomst, een inloopavond, vindt plaats tussen 19.00 uur en 21.00 uur in de vergaderruimte van de Prinsekerk, Schepenstraat 69, 3039 NC Rotterdam.

U kunt op die inloopavond het ontwerpbestemmingsplan inzien. Er zijn medewerkers van de gemeentelijke diensten aanwezig om uw vragen direct te beantwoorden.

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is overigens ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Rotterdam, maart 2015

Burgemeester en wethouders voornoemd, namens dezen, P.W. Verhoeven Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling

Naar boven