Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2015, 49258Overig

Besluit hogere grenswaarden drie woningen Vogelenzangseweg 184 & 186A

Logo Bloemendaal

Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal heeft in verband met de vaststelling van het wijzigingsplan Vogelenzangseweg 184 & 186A hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vastgesteld voor drie nieuwe woningen aan de Vogelenzangseweg 184 & 186A te Vogelenzang.

 

Het besluit hogere grenswaarden inzien

Het besluit hogere grenswaarden ligt vanaf 1 januari t/m 11 februari 2016 ter inzage. Via de website www.bloemendaal.nl/wonen-en-leven/bestemmingsplannen kunt u het besluit en de bijbehorende akoestisch onderzoeken raadplegen. Kijk hiervoor onder het kopje Landelijk Gebied > In Procedure.

 

Beroep instellen

Vanaf 1 januari t/m 11 februari 2016 kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit hogere grenswaarden Vogelenzangseweg 184 & 186A. Beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroep kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Daarvoor is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Kijkt u op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het besluit hogere grenswaarden, neem dan contact op met de heer J. Rozema (023 – 5225 708 of j.rozema@bloemendaal.nl).