Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2015, 48806Ruimtelijke plannen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wilhelminaweg 5 in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf donderdag 31 december 2015 tot en met woensdag 10 februari 2016 het ontwerpbesluit Wilhelminaweg 5 in Maarssen ter inzage ligt. Voor de voorbereiding van de beschikking op deze aanvraag wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd en gebruik gemaakt van een door de gemeenteraad op 22 november 2011 vastgestelde lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen hoeft te worden afgegeven.

Inhoud

Met deze omgevingsvergunning wordt het pand verbouwd en vergroot en kan het in zijn geheel in gebruik genomen worden als woning.

Inzien

U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning (NL.IMRO.1904.OVWilhelminawg5MRS-OW02) vanaf donderdag 31 december 2015 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Reageren

U kunt vanaf donderdag 31 december 2015 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u contact opnemen met de heer J. Gijsen (14 0346).