Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OoststellingwerfStaatscourant 2015, 47587Ruimtelijke plannen

Voorbereidingsbesluit Prikkedam

Logo Ooststellingwerf

Besluit genomen door: raad, 15 december 2015

Grondslag: artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening

Onderwerp: voorbereidingsbesluit Prikkedam

Plangebied: Prikkedam

Doel voorbereidingsbesluit : het voorkomen van wijzigingen in het gebruik van de gronden of bouwwerken binnen het plangebied voor zolang er geen adequate planologische regeling voor het plangebied is vastgesteld

Ter inzage

U kunt het voorbereidingsbesluit Prikkedam (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.VbbPrikkedam-VG01) met de bijbehorende stukken vanaf 24 december 2015 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde.

Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast kunt u het voorbereidingsbesluit inzien via de gemeentelijke website www.ooststellingwerf.nl.

In werking

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 24 december 2015 en geldt voor een periode van één jaar (tot en met 23 december 2016).

Geen bezwaar of beroep

Tegen een voorbereidingsbesluit staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.