Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Capelle aan den IJsselStaatscourant 2015, 47318Instelling gemeenschappelijke regelingen

Wijzigen gemeenschappelijke regeling voor het Koepelschap Buitenstedelijk Groen;Toetreding college Capelle aan den IJssel; Toetreding overige colleges

Logo Capelle aan den IJssel

 

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

 

b e s l u i t :

 

 

 

1.het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen toe te treden tot de

gemeenschappelijke regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen;

 

2.in te stemmen met de toetreding van de colleges van burgemeester en wethouders van de

gemeenten Rotterdam, Brielle, Ridderkerk, Vlaardingen, Nissewaard, Barendrecht, Schiedam,

Krimpen aan den IJssel, Hendrik-ido-Ambacht, Zwijndrecht, Maassluis, Albrandswaard,

Westvoorne, Hellevoetsluit en Krimpenerwaard, alsmede van Gedeputeerde Staten van

Zuid-Holland, tot de gemeenschappelijke regeling voor het Koepelschap Buitenstedelijk Groen.

 

3.het besluit tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling voor het Koepelschap

Buitenstedelijk Groen vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2015,

de griffier, de voorzitter,