Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwStaatscourant 2015, 45306Overig

Beleid uitvoering structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg

Logo Maasgouw

Overwegingen

Het college van burgemeester en wethouders van Maasgouw overweegt als volgt.

 • -

  Met de vaststelling van de structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg (de visie) op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad het college opgedragen de planvoorraad zowel kwantitatief als kwalitatief in overeenstemming te brengen met de in de visie geformuleerde uitgangspunten.

 • -

  Deze visie geeft aan dat Maasgouw tot 2024 maximaal 430 woningen aan de woningvoorraad kan toevoegen.

 • -

  Maasgouw heeft momenteel een plancapaciteit van circa 1.100 woningen.

 • -

  Dit betekent dat tot 2024 de huidige woningbouwplancapaciteit van circa 1.100 woningen teruggebracht moet worden tot maximaal 430 woningen.

 • -

  Hiervoor moeten onder meer bestemmingsplannen worden herzien, waarbij het weg bestemmen van rechtstreekse woningbouwtitels plaatsvindt.

 • -

  Bovendien dient nog een kwaliteitsslag gemaakt te worden, waarbij het bouwen van de juiste woningen voor de juiste doelgroepen op de juiste locaties centraal staat.

 

Kennisgeving

Het college van burgemeester en wethouders van Maasgouw maakt het volgende bekend.

 • -

  Het college heeft het ‘Beleid uitvoering structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg’ (het beleid) vastgesteld.

 • -

  Dit beleid beschrijft per woningbouwplan op welke wijze de overtollige woningbouwplancapaciteit wordt teruggebracht alsmede op welke manier planaanpassing dient plaats te vinden teneinde te bewerkstelligen dat de juiste woningen voor de juiste doelgroepen op de juiste locaties worden gebouwd.

 • -

  Het beleid is een beleidsregel in de zin van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht. Tegen de vaststelling hiervan staan daarom geen rechtsmogelijkheden open.

 • -

  Vanaf de dag na bekendmaking ligt het beleid ter inzage in de informatieruimte van het publiekscentrum in Maasbracht, Markt 36 te Maasbracht (op werkdagen, tijdens de openingstijden van het publiekscentrum, behalve tijdens de avondopenstelling). Het beleid wordt tevens langs elektronische weg beschikbaar gesteld en wel via www.gemeentemaasgouw.nl.

 • -

  Er volgt nog een communicatietraject met de initiatiefnemers van de woningbouwplannen. Voor eventuele tussentijdse vragen kunt u contact opnemen met de heer B. Tonglet, M. Geurts of E. Savelkoul (tel.: 0475 – 85 25 00).

 

Woningbouwplannen

Onder meer de volgende woningbouwplannen zijn opgenomen in het beleid.

 

In Beegden:

- Krijtenberg;

- Ruimte-voor-Ruimte;

- 4 individuele rechtstreekse bouwtitels.

 

In Maasbracht - Brachterbeek:

- Brede School Maasbracht, locatie Europlein;

- Brede School Maasbracht, locatie Brachterbeek;

- Brede School Maasbracht, locatie Kruisweg;

- Tergouwen 18;

- Voortstraat 1;

- Havenstraat 19;

- Bosserhofsveld;

- Oranjelaan;

- Hofstraat;

- Kerkstraat, ongenummerd;

- Voortstraat 23;

- Oliestraat;

- Uitbreiding Heuvelstraat;

- Heuvelstraat, naast nr. 11.

 

In Heel – Panheel:

- Catualiumplein;

- St. Anna;

- De Sleye, Wilhelminaplein;

- Heerbaan / Doormanweg;

- Sleydal;

- Rector Driessenstraat;

- Reutsdael;

- Chateau Heel;

- Meester Delhoofenstraat;

- Bongerdpad 17 en 19;

- Pater Jac. Schreursweg 3;

- Thornerweg 1a;

- Heerbaan 22 – 26;

- 4 individuele rechtstreekse bouwtitels.

 

In Linne:

- Maj. Huthstraat 5;

- Kloosterhof / Maasoever;

- Ruimte-voor-Ruimte, Mergelweg;

- Ruimte-voor-Ruimte Linne, Ossenbergweg;

- Montforterweg 4;

- 16 individuele rechtstreekse bouwtitels.

 

In Ohé en Laak:

- Voorm. schoollocatie Kerk- / Schoolstraat;

- Dorpsstraat 24a - 24b / Soldatenweg;

- Kerkstraat 7;

- Dorpsstraat 34a;

- Burg. Minkenberglaan 22;

- Dorpsstraat 6 - 8;

- Dorpsstraat 7 – 9.

 

In Stevensweert:

- Op de Konie;

- Eiland 31;

- Singelstraat Noord naast nr. 15;

- Wilhelminalaan tussen 24 en 26;

- Brandt 14;

- Singelstraat Noord 21;

- Bilt perceel R26;

- Bruidsweg;

- Perceel naast Brandt 6.

 

In Thorn:

- Schoolstraat - Oude Trambaan;

- Daalstraat;

- Meers 1;

- Eind 13;

- Voorm. Houthandel Parren, Wilhelminalaan;

- Ittervoorterweg 16;

- Oude Trambaan;

- 5 individuele rechtstreekse bouwtitels.

 

In Wessem:

- St. Jozef;

- Burg. Joostenlaan / Schoolstraat;

- Groenstraat perceel tussen nr. 15 en 19;

- Molenweg 5;

- Maasstraat 11;

- Burg. Joostenlaan 14.

 

 

Maasbracht 9 december 2015

Burgemeester en wethouders van Maasgouw