Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2015, 44715Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan Zandpad 18 in Nieuwersluis, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Zandpad 18 in Nieuwersluis vanaf vrijdag 11 december 2015 tot en met donderdag 21 januari 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Het plangebied omvat met ruim 6 hectare het grootste deel van de historische buitenplaats Hunthum (Sluys Nae). Dit deel is plaatslijk bekend als Zandpad 18 in Nieuwersluis. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuw landhuis mogelijk. De bestaande woning wordt gesloopt. Het landgoed zal worden opgeknapt waarbij herstel van het landschap zal plaatsvinden en diverse historische objecten worden herbouwd.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPZandpad18NWS-OW01) vanaf vrijdag 11 december 2015 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 21 januari 2016 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur) en het Servicepunt Beek en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de Vecht (maandag t/m donderdag van 13:00 tot 16:00 uur).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 11 december 2015 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u, onder vermelding van ‘zienswijze Zandpad 18, Z/15/44384’, richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan mevrouw L. van de Craats (14 0346).