Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2015, 44713Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied West - 1ste herziening, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied West - 1ste herziening vanaf vrijdag 11 december 2015 tot en met donderdag 21 januari 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Op 25 juni 2013 heeft de raad van gemeente Stichtse Vecht het bestemmingsplan Landelijk Gebied West vastgesteld. In deze 1ste herziening worden de tijdens het werken met het plan geconstateerde onjuistheden hersteld en ondergeschikte aanpassingen, gerelateerd aan kenbaar gemaakte bouwvoornemens, opgenomen.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPlgwest1hrzLGB-OW01) vanaf vrijdag 11 december 2015 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 21 januari 2016 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur) en het Servicepunt Beek en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de Vecht (maandag t/m donderdag van 13:00 tot 16:00 uur).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 11 december 2015 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u, onder vermelding van ‘zienswijze LGW - 1stehrz, Z/15/48840’, richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan mevrouw L van de Craats (14 0346).