Het verplaatsen van twee invalideparkeerplaatsen

Logo Kapelle

Besluit nr: mrmt/vrm/2015/48/12

 

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kapelle;

Handelend krachtens het college, welke bevoegdheid heeft gemandateerd aan het hoofd afdeling Beleid op grond van de Mandaatregeling, welke is vastgesteld op 26 mei 2015 onder nr. 22/2g;

 

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Dat de invalideparkeerplaatsen aan de westzijde van het Dorpsplein zoals deze nu zijn gesitueerd niet gebruikt worden. Daar in tegen wordt de invalideparkeerplaatsen aan de oostzijde ten over de winkels wel geregeld gebruikt. Om deze reden is er gekeken of de invalideparkeerplaatsen(en) aan de westzijde verplaatst kunnen worden;

 

 

De huidige situatie ongunstig is;

 

 

Dat gelet op deze situatie de in dit kader geldende beleidsuitgangspunten worden gevolgd en de politie in die gevallen positief staat ten opzichte van de aanwijs van een invalidenparkeerplaats;

 

 

Gelet op de wettelijke bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer;

 

 

BESLUIT

  • 1.

    1.Door het plaatsen van het verkeersteken E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens tegen over de Spar Supermarkt aan het Dorpsplein in Wemeldinge, twee invalideparkeerplaatsen aan te wijzen, waar tevens een parkeerverbod geldt voor andere motorvoertuigen, een en andere conform de aangehechte situatietekening.

  • 2.

    2.De bestaande vier invalideparkeerplaatsen aan de westzijde van het Dorpsplein terug te brengen naar twee. Hierdoor kan het verkeerteken E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens blijven staan. Alleen het onderbord dient vervangen te worden door twee plaatsen in plaats van vier zoals nu aangegeven.

 

 

Kapelle, 25 november 2015

Burgemeester en wethouders van Kapelle

Namens deze,

Hoofd afdeling Beleid

drs. S.M.P. van Terheijden

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

[Vul hier de tekst van het bezwaarschrift in]

Naar boven