Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2015, 4360Ruimtelijke plannen
Wijzigingsplan Haatlandhaven 19
Logo Kampen
Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Bedrijventerrein Haatland, 2e wijziging Haatlandhaven 19‘ met de codering NL.IMRO.0166.00991159-OW01 vanaf donderdag 19 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Dit wijzigingsplan maakt de uitbreiding van het bedrijfsgebouw op het perceel Haatlandhaven 19 te Kampen ten behoeve van de brenglocatie van de Kringloop mogelijk.
Voor inzage kunt u van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur terecht bij de receptie in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Buiten deze tijden alleen op afspraak via telefoonnummer 14038. Ook kunt u het plan inzien op www.kampen.nl/bekendmakingen en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de genoemde termijn van terinzageligging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Graag onder vermelding van ‘zienswijze wijzigingsplan Haatlandhaven 19’ Voor het maken van een afspraak over het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het team Beleidsontwikkeling & Advisering via telefoonnummer 14038.