Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2015, 38526Ruimtelijke plannen
Gemeente Nissewaard - Rectificatie Staatscourant 36389 en Gemeenteblad 97197 - ter inzage ontwerpwijzigingsplan Kreken Buitengebied Nissewaard
Logo Nissewaard
Deze rectificatie is noodzakelijk omdat het identificatienummer van het ontwerpwijzigingsplan Kreken Buitengebied Nissewaard bij de eerdere bekendmaking op 20 oktober 2015 in Staatscourant, 2015, 36389 en in Gemeenteblad, 2015, 97197 niet klopte.
Per ongeluk was de oude gemeentecode van de voormalige gemeente Bernisse in het identificatienummer opgenomen. Dit is nu gecorrigeerd. Het plan was raadpleegbaar via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0568.WPBGDKREEKVLWZLZ-2002.
U kunt nog reageren op het wijzigingsplan tot 2 december 2015.
Hieronder staat de juiste tekst van de kennisgeving van de ter inzage legging.
 
Ter inzage ontwerpwijzigingsplan Kreken Buitengebied Nissewaard
De gemeente Nissewaard heeft een ontwerp voor het wijzigingsplan Kreken Buitengebied Nissewaard voorbereid.
Inhoud
Nissewaard neemt samen met de andere gemeenten van Voorne-Putten en waterschap Hollandse Delta deel aan het project Kreken Kweken. Het project is gericht op de realisatie van 13,6 km ecologische oevers, 13,7 km laarzenpaden en 8 steppingstones op Voorne Putten. De deelprojecten Vliegerwetering (Abbenbroek) en Zuidlandse Zoom (Zuidland) maken deel uit van het project Kreken Kweken.
Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken, is op basis van de in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ opgenomen wijzigingsbevoegdheid, een wijzigingsplan opgesteld welke nu ter inzage wordt gelegd. 
Plangebied
Het plangebied van dit wijzigingsplan bestaat uit twee gebieden:
  • de gronden ter plaatse van de beoogde kreek Vliegerwetering nabij het perceel Moerseweg 2 in Abbenbroek en
  • de gronden ter plaatse van de beoogde kreek Zuidlandse Zoom ten zuiden van het perceel Haasdijk 14a in Zuidland.
Planfase
Ontwerp.
Plannummer
NL.IMRO.1930.WPBGDKREEKVLWZLZ-2002
Inzage
U kunt het ontwerpwijzigingsplan van 21 oktober 2015 tot 2 december 2015 inzien:
Reacties
U kunt tot 2 december 2015 een reactie (zienswijze) indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.
Een schriftelijke reactie stuurt u naar:
de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse.
U kunt ook reageren via www.nissewaard.nl/ruimtelijkeplannen.
Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken bij het team Stadsontwikkeling.
Meer weten?
Wilt u meer weten over het ontwerpwijzigingsplan of wilt u een afspraak maken dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 140181.